SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Products

Tất cả sản phẩm

 G3 cali nấm và ngồng tỏi xào- 8 pcs

G3 cali nấm và ngồng tỏi xào- 8 pcs

95,000₫

 C6 tôm tempura phủ trứng cá chuồn- 8 pcs

C6 tôm tempura phủ trứng cá chuồn- 8 pcs

115,000₫

 C4 cá hồi sốt cay phủ bơ- 8 pcs

C4 cá hồi sốt cay phủ bơ- 8 pcs

155,000₫

 Nigiri tôm- 2 pcs

Nigiri tôm- 2 pcs

38,000₫

 Combo 2- 18 pcs

Combo 2- 18 pcs

309,000₫

 Combo 1- 16 pcs

Combo 1- 16 pcs

205,000₫

 Set sashimi heaven 2- 20 pcs

Set sashimi heaven 2- 20 pcs

415,000₫

 Set sashimi heaven 1- 22 pcs

Set sashimi heaven 1- 22 pcs

375,000₫

 Set sashimi cá trích ép trứng- 10 pcs

Set sashimi cá trích ép trứng- 10 pcs

189,000₫

 Set sashimi cá hồi- 15 pcs

Set sashimi cá hồi- 15 pcs

269,000₫

 Set sashimi cá ngừ- 15 pcs

Set sashimi cá ngừ- 15 pcs

249,000₫

 Maki lươn- 6 pcs

Maki lươn- 6 pcs

82,000₫

 C1 thanh cua- 8 pcs

C1 thanh cua- 8 pcs

95,000₫

 Nigiri- Aburi cá ngừ- 2 pcs

Nigiri- Aburi cá ngừ- 2 pcs

36,000₫

 Nigiri- Aburi cá hồi- 2 pcs

Nigiri- Aburi cá hồi- 2 pcs

39,000₫

 Maki bơ- 6 pcs

Maki bơ- 6 pcs

49,000₫

 C8 lườn ngỗng hun khói- 8 pcs

C8 lườn ngỗng hun khói- 8 pcs

105,000₫

 C5 cá hồi và cheese đốt- 8 pcs

C5 cá hồi và cheese đốt- 8 pcs

129,000₫

 Futo tôm tempura- 8 pcs

Futo tôm tempura- 8 pcs

89,000₫

 Futo cá ngừ- 8 pcs

Futo cá ngừ- 8 pcs

89,000₫