SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
California

California

 C1 thanh cua- 8 pcs

C1 thanh cua- 8 pcs

89,000₫

 C2 nguyên bản- 8 pcs

C2 nguyên bản- 8 pcs

99,000₫

 C3 ba màu- 8 pcs

C3 ba màu- 8 pcs

99,000₫

 C4 cá hồi sốt cay phủ bơ- 8 pcs

C4 cá hồi sốt cay phủ bơ- 8 pcs

149,000₫

 C5 cá hồi và cheese đốt- 8 pcs

C5 cá hồi và cheese đốt- 8 pcs

119,000₫

 C6 tôm tempura phủ trứng cá chuồn- 8 pcs

C6 tôm tempura phủ trứng cá chuồn- 8 pcs

109,000₫

 C7 tôm tempura phủ lươn nướng- 8 pcs

C7 tôm tempura phủ lươn nướng- 8 pcs

149,000₫

 C8 lườn ngỗng hun khói- 8 pcs

C8 lườn ngỗng hun khói- 8 pcs

99,000₫

 C10 da cá hồi phủ lươn nướng- 8 pcs

C10 da cá hồi phủ lươn nướng- 8 pcs

139,000₫

 C11 cá ngừ mayo- 8 pcs

C11 cá ngừ mayo- 8 pcs

119,000₫

 C13 tôm hấp phủ cá hồi

C13 tôm hấp phủ cá hồi

179,000₫

 C14 tôm tempura phủ cá hồi đốt- 8 pcs

C14 tôm tempura phủ cá hồi đốt- 8 pcs

179,000₫

 C15 tôm tempura phủ cheese sốt mè- 8 pcs

C15 tôm tempura phủ cheese sốt mè- 8 pcs

149,000₫

 C16 cá hồi phủ lươn- 8 pcs

C16 cá hồi phủ lươn- 8 pcs

179,000₫

 C17 cheese phủ lươn- 8 pcs

C17 cheese phủ lươn- 8 pcs

149,000₫

 C18 thanh cua phủ cá hồi đốt- 8 pcs

C18 thanh cua phủ cá hồi đốt- 8 pcs

139,000₫

 Cali bò tái chanh- 8 pcs

Cali bò tái chanh- 8 pcs

129,000₫

 Cali tôm sốt trứng muối- 8 pcs

Cali tôm sốt trứng muối- 8 pcs

129,000₫

 Cali gà xào sả ớt- 8 pcs

Cali gà xào sả ớt- 8 pcs

99,000₫

 Cali Naked Salmon- 4 pcs

Cali Naked Salmon- 4 pcs

169,000₫