SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Nigiri

Nigiri

 Nigiri cá hồi- 2 pcs

Nigiri cá hồi- 2 pcs

36,000₫

 Nigiri cá ngừ- 2 pcs

Nigiri cá ngừ- 2 pcs

34,000₫

 Nigiri cá saba ngâm dấm- 2 pcs

Nigiri cá saba ngâm dấm- 2 pcs

48,000₫

 Nigiri cá trích ép trứng- 2 pcs

Nigiri cá trích ép trứng- 2 pcs

34,000₫

 Nigiri lươn nướng- 2 pcs

Nigiri lươn nướng- 2 pcs

46,000₫

 Nigiri sò đỏ- 2 pcs

Nigiri sò đỏ- 2 pcs

58,000₫

 Nigiri tôm- 2 pcs

Nigiri tôm- 2 pcs

38,000₫

 Nigiri- Aburi cá hồi- 2 pcs

Nigiri- Aburi cá hồi- 2 pcs

39,000₫

 Nigiri- Aburi cá ngừ- 2 pcs

Nigiri- Aburi cá ngừ- 2 pcs

36,000₫