SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Sashimi

Sashimi

 Sashimi cá hồi- 3 pcs

Sashimi cá hồi- 3 pcs

71,000₫

 Sashimi cá ngừ- 3 pcs

Sashimi cá ngừ- 3 pcs

61,000₫

 Sashimi cá saba ngâm dấm- 3 pcs

Sashimi cá saba ngâm dấm- 3 pcs

60,000₫

 Sashimi cá trích ép trứng vàng- 3 pcs

Sashimi cá trích ép trứng vàng- 3 pcs

61,000₫

 Sashimi sò đỏ- 3 pcs

Sashimi sò đỏ- 3 pcs

81,000₫