SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Set combo

Set combo

 Combo 1- 16 pcs

Combo 1- 16 pcs

199,000₫

 Combo 2- 18 pcs

Combo 2- 18 pcs

299,000₫

 Combo 3 (Cali mix)- 20 pcs

Combo 3 (Cali mix)- 20 pcs

299,000₫

 Combo 4- 20 pcs

Combo 4- 20 pcs

249,000₫

 Combo 5 (Salmon lover) - 23 pcs

Combo 5 (Salmon lover) - 23 pcs

359,000₫

 Combo 6 (best seller)- 22 pcs

Combo 6 (best seller)- 22 pcs

339,000₫

 Combo 7- 40 pcs

Combo 7- 40 pcs

589,000₫

 Combo 8- 41 pcs

Combo 8- 41 pcs

749,000₫

 Combo 9- 67 pcs

Combo 9- 67 pcs

1,139,000₫

 Combo 10- 67 pcs

Combo 10- 67 pcs

1,119,000₫

 Combo 11- 68 pcs

Combo 11- 68 pcs

1,499,000₫

 Combo Salmon Extreme- 28 pcs

Combo Salmon Extreme- 28 pcs

599,000₫

 Set sashimi heaven 2- 20 pcs

Set sashimi heaven 2- 20 pcs

399,000₫

 Set sashimi heaven 1- 22 pcs

Set sashimi heaven 1- 22 pcs

359,000₫

 Set sashimi cá ngừ- 15 pcs

Set sashimi cá ngừ- 15 pcs

239,000₫

 Set sashimi cá trích ép trứng- 10 pcs

Set sashimi cá trích ép trứng- 10 pcs

179,000₫

 Set sashimi cá hồi- 15 pcs

Set sashimi cá hồi- 15 pcs

259,000₫