SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Set combo

Set combo

 Combo 1- 16 pcs

Combo 1- 16 pcs

205,000₫

 Combo 2- 18 pcs

Combo 2- 18 pcs

309,000₫

 Combo 3 (Cali mix)- 20 pcs

Combo 3 (Cali mix)- 20 pcs

309,000₫

 Combo 4- 20 pcs

Combo 4- 20 pcs

259,000₫

 Combo 5 (Salmon lover) - 23 pcs

Combo 5 (Salmon lover) - 23 pcs

369,000₫

 Combo 6- 22 pcs

Combo 6- 22 pcs

349,000₫

 Combo 7- 40 pcs

Combo 7- 40 pcs

609,000₫

 Combo 8- 41 pcs

Combo 8- 41 pcs

769,000₫

 Combo 9- 67 pcs

Combo 9- 67 pcs

1,179,000₫

 Combo 10- 67 pcs

Combo 10- 67 pcs

1,159,000₫

 Combo 11- 68 pcs

Combo 11- 68 pcs

1,549,000₫

 Combo Cali Mix Premium

Combo Cali Mix Premium

419,000₫

 Combo Salmon Extreme- 28 pcs

Combo Salmon Extreme- 28 pcs

619,000₫

 Set sashimi cá hồi- 15 pcs

Set sashimi cá hồi- 15 pcs

269,000₫

 Set sashimi cá trích ép trứng- 10 pcs

Set sashimi cá trích ép trứng- 10 pcs

189,000₫

 Set sashimi cá ngừ- 15 pcs

Set sashimi cá ngừ- 15 pcs

249,000₫

 Set sashimi heaven 1- 22 pcs

Set sashimi heaven 1- 22 pcs

375,000₫

 Set sashimi heaven 2- 20 pcs

Set sashimi heaven 2- 20 pcs

415,000₫

 Set sashimi heaven 3- 20 pcs

Set sashimi heaven 3- 20 pcs

499,000₫