SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 G6 cali chả lá lốt- 8 pcs

G6 cali chả lá lốt- 8 pcs

115,000₫

Mô tả

8 miếng
Xem thêm + Rút gọn -
 G6 cali chả lá lốt- 8 pcs