SushiLAB- Fresh and Fast-  MON- SUN: 11:00- 21:00

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 G5 cali đậu sốt đặc biệt- 8 pcs

G5 cali đậu sốt đặc biệt- 8 pcs

95,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 G5 cali đậu sốt đặc biệt- 8 pcs